drzwi zewnętrzne

Na co zwracać uwagę przy zakupie drzwi zewnętrznych?

Drzwi zewnętrzne powinny nie tylko wyglądać, ale również chronić dom – przed złodziejami, hałasem oraz utratą ciepła. Tak duże wymagania sprawiają, że wybranie tylko jednych drzwi z całej bogatej oferty producentów stolarki jest niełatwym zadaniem. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, żeby mieć pewność dobrze wydanych pieniędzy.

 Wymiary

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalne wymiary otworu drzwiowego po zamontowaniu ościeżnicy powinny wynosić 200 cm wysokości oraz 90 cm wysokości. Sam otwór drzwiowy przeznaczonych do montażu drzwi powinien być szerszy o 12-15 cm i wyższy o 6-7 cm. Większe wymiary drzwi zapewniają większą wygodę, np. w chwili gdy chcemy wnieść do domu meble, z drugiej strony jednak mogą powodować nieco większe straty cieplne. Jeśli decydujemy się na drzwi dwuskrzydłowe, musimy pamiętać, że przynajmniej jedno skrzydło powinno mieć wymaganą przepisami szerokość.

Współczynnik przenikania ciepła

Jak wspomnieliśmy na wstępie, drzwi muszą „ciepłe” to znaczy w jak największym stopniu ograniczać ucieczkę energii cieplnej z pomieszczenia na zewnątrz. O tym, czy dane drzwi takie są, możemy przekonać się sprawdzając ich współczynnik przenikania ciepła U.

– Przyjmuje się, że parametr ten nie powinien być większy, niż 2,6 W/m2K – wyjaśnia specjalista firmy Desartim mniejsza wartość U, tym cieplejsze drzwi.

Parametry podawane przed producentów określają współczynnika przenikania ciepła dla całej powierzchni drzwi, a nie poszczególnych ich elementów, np. przeszkleń. To, jaką wartość U mają nasze drzwi zależy przede wszystkim od tego, z czego zostały wykonane. Przykładowo wartość U dla drzwi drewnianych waha się od 0,9 do 2,6, tymczasem dla drzwi z włókna szklanego – od 1,3 do 1,6.

Bezpieczeństwo

Sprawdzając specyfikację drzwi zewnętrznych zauważymy rubrykę dotyczące klasy odporności drzwi na włamaniowe. Klas tych wyróżniamy osiem: RC1N, RC1, RC2N, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6. Im wyższy numer klasy, tym większa odporność drzwi na włamanie – do przebicia się przez drzwi klasy RC6 doświadczony włamywacz potrzebowałby elektronarzędzi dużej mocy oraz około 20 minut czasu, podczas gdy drzwi klasy RC2 można otworzyć w ciągu 2 minut przy użyciu bardzo prostych narzędzi. Bezpieczeństwo drzwi możemy zwiększyć wybierają dodatkowe akcesoria drzwiowe, np. klamki chroniące zamek przed rozwierceniem czy bolce antywłamaniowe.

Pozostałe parametry drzwi

Wybierają drzwi warto zwrócić dodatkową uwagę na ich izolacyjność akustyczną oraz szczelność. Pierwszy parametr opisywany jest współczynnikiem Rw, podawanych w decybelach – im większa wartość współczynnika, tym mniej hałasu z zewnątrz dostaje się do wnętrza. Do opisania wodoszczelności podobnie jak w przypadku ochrony przez włamaniem używa się klas – w tym przypadku jest ich dziesięć, od 0 do 9. Drzwi klasy 9 zapewniają najlepszą ochronę przed opadami.

Regulamin korzystania z serwisu