Pienienie się wody w kotle. Przyczyny i zagrożenia

Instalacje produkujące parę z wody kotłowej są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Sercem każdego takiego układu jest kocioł. Od jego stanu technicznego zależy między innymi jakość wytwarzanej pary, która np. w branży spożywczej musi być na wysokim poziomie. Jedną z dość częstych reakcji zachodzących w instalacjach produkujących parę jest pienienie się wody w kotle. Warto więc poznać przyczyny tego zjawiska oraz jego ewentualne następstwa.

Obszary zastosowania instalacji wytwarzających parę

Systemy, których zadaniem jest produkcja pary wodnej znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu m.in. w branży farmaceutycznej i spożywczej. Jednak najczęściej instalacje tego typu stosuje się w przemyśle energetyczno-ciepłowniczym do produkcji ciepła. Parametry chemiczne i fizyczne pary są uzależnione od docelowego jej przeznaczenia. Dla branży spożywczej i farmaceutycznej są one niezwykle rygorystyczne, gdyż produkują one wyroby mające wpływ na rozwój, zdrowie, a czasami nawet życie człowieka.

Najczęstsze przyczyny pienienia się wody w kotle

Pienienie się wody w kotle to zjawisko, które dość często zakłóca prawidłowe działanie instalacji. Jak wyjaśnia specjalista firmy  Global Concept 2000 projektującej i wdrażającej systemy uzdatniania wody przemysłowej:

W instalacjach wytwarzających parę może dochodzić do procesu nazywanego pienieniem się wody w kotle. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest nadmierne zasolenie wody kotłowej. Następstwem czego jest plucie kotła, czyli przenikanie do podawanej pary substancji chemicznych zawartych w wodzie. W konsekwencji zanieczyszczona para może trafić do produktów. Jest to wyjątkowo niebezpieczne zwłaszcza w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym.

Zagrożenia wynikające z pienienia się wody w kotle

Skutków pienienia się wody w kotle jest bardzo wiele. Poza przytoczoną możliwością zanieczyszczenia produktów spożywczych czy farmaceutycznych ucierpieć może sama instalacja wytwarzająca parę. Istnieje ryzyko korozji elementów układu parowego wykonanych z materiałów podatnych na korozję. Uszkodzeniu mogą ulec również podzespoły sterujące obiegiem pary takie jak: czujniki, regulatory, zawory itp. Należy się także liczyć ze zwiększonym zużyciem pary oraz jej strat, będących konsekwencją intensywniejszej pracy odwadniaczy. Nie można zapominać również o ewentualnych kosztach usuwania awarii czy większego zapotrzebowania na paliwo niezbędnego do wytworzenia pary. Aby uniknąć pienienia się wody w kotle należy pamiętać o regularnych przeglądach układu, kontroli i analizie urządzeń pomiarowych oraz o zapewnieniu wodzie właściwych parametrów poprzez jej uzdatnianie odpowiednimi preparatami.

Regulamin korzystania z serwisu