przewód kominowy

Jak działa wyczystka kominowa?

Czyszczenie instalacji kominowej jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz efektywności działania całego systemu. Dostęp do komina, pozwalający na jego udrożnienie i wyczyszczenie jest możliwy jedynie od góry. Duża część zanieczyszczeń opada jednak niżej, gdzie może być usunięta dzięki wyczystce kominowej. Element ten jest niezbędny niezależnie od rodzaju zamontowanego kotła, kominka lub pieca.

Znaczenie utrzymywania komina w czystości

Utrzymywanie przewodu kominowego w czystości to konieczność, nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, ale również na efektywność działania całej instalacji. W budynkach, które mają własny system wytwarzania ciepła działający dzięki spalaniu opału, konieczne są regularne kontrole kominiarskie. W przypadku gdy do ogrzewania jest stosowany kocioł gazowy, wizyty kominiarza muszą się odbywać dwa razy w roku. Jeśli korzysta się z urządzeń zasilanych paliwami stałymi, tj. węglem lub biomasą (pelletem, agropelletem albo drewnem) kominiarz musi czyścić i sprawdzać komin przynajmniej cztery razy w roku – tłumaczy ekspert z firmy Tanie Kominy, która zajmuje się dostarczaniem systemów kominowych.

Zanieczyszczenia osadzające się w kominie to nie tylko bardzo wysokie ryzyko pożaru, jeśli spalany jest węgiel lub drewno, ale także zmniejszanie się jego przekroju. Powoduje to ograniczenie wytwarzanego ciągu i zaburza sprawne wyprowadzanie dymu na zewnątrz. Jest to szczególnie niebezpieczne, w przypadku kotłów, które odzyskują energię zgromadzoną w powstających spalinach, ponieważ niska temperatura spalin oznacza niewielki ciąg. W takiej sytuacji dym może cofać się do kotła, prowadząc do jego uszkodzenia, a także wydostawać się do wnętrza kotłowni.

Wyczystka kominowa i jej rola

Podczas pracy kotła wraz z powstającym dymem do komina trafiają różnego rodzaju substancje, które mogą osadzać się na jego wewnętrznych ściankach. W przypadku węgla są to różne jego związki, w tym niebezpieczna sadza. Przy spalaniu drewna będą to również substancje smoliste, m.in. bardzo szkodliwy kreozot, a także rozmaite żywice. W urządzeniach spalających gaz lub olej napędowy na ścianach komina osadzają się składniki kondensatu, m.in. kwas azotowy i siarkowy. Czyszczenie substancji osadzających się na ściankach wkładu kominowego lub komina murowanego jest przeprowadzane mechanicznie. W jego wyniku większość osadu opada na dno komina, skąd powinien być usunięty.

Wyczystka kominowa jest elementem, który pozwala na wybranie wszelkich zanieczyszczeń, które mogą dostać się na dno instalacji kominowej. Poza substancjami usuniętymi ze ścianek komina mogą to być również liście i igły, gałęzie, pióra, fragmenty gniazd, a niekiedy nawet martwe zwierzęta.

Wyczystka jest montowana w przewodzie kominowym poniżej czopucha i daje dostęp do wnętrza instalacji. Jest wyposażone w szczelne drzwiczki, które zapobiegają wydostawaniu się na zewnątrz spalin. Po ich otwarciu, już po zakończeniu czyszczenia, można usunąć wszystkie zalegające na dole komina substancje.

Regulamin korzystania z serwisu