Kobieta z wentylatorem

Jak zadbać o odpowiednią wentylację domowych wnętrz?

Budowa wszystkich obiektów, w których mają się znaleźć pomieszczenia użytkowane przez ludzi, wiąże się z koniecznością przewidzenia przez projektanta odpowiedniej instalacji służącej do wymiany powietrza. W nowo powstających domach mieszkalnych zamiast stosowanej wcześniej wentylacji grawitacyjnej, która była podatna na zakłócenia powodowane wysoką temperaturą lub silnym wiatrem, montuje się obecnie wydajne systemy mechaniczne.

Dlaczego w pomieszczeniach niezbędna jest wymiana powietrza?

Wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie, powietrze ulega stopniowemu zużyciu ze względu na zmianę jego składu chemicznego, związaną ze zwiększaniem się zawartości dwutlenku węgla oraz pojawianiem się zanieczyszczeń. Są to m.in. drobiny kurzu, cząstki odpowiedzialne za powstające zapachy, a także spore ilości pary wodnej pochodzącej zarówno z używanych sprzętów, choćby pralek albo zmywarek, jak i urządzeń podłączonych do instalacji wodnych – wanien, zlewozmywaków i pryszniców. Nadmierna ilość pary wodnej prowadzi do wzrostu wilgotności powietrza, co z kolei tworzy warunki sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni, a także utrudniające utrzymanie optymalnej temperatury. Sposobem na zapewnienie wydajnej wymiany powietrza jest montaż odpowiedniej wentylacji. W Bytomiu usługi tego rodzaju wykonuje firma Eko-Sept.

Jakie dodatkowe możliwości oferują systemy wentylacji mechanicznej?

Wentylacja mechaniczna to system składający się z kilku podstawowych elementów. Do pobierania świeżego powietrza z zewnątrz służy czerpnia, przez którą trafia ono za pośrednictwem kanałów do poszczególnych pomieszczeń. Jest to możliwe za sprawą pracujących wentylatorów elektrycznych, które wytwarzają potrzebne podciśnienie. Przez umieszczone na zakończeniu kanałów nawiewnych anemostaty jest wprowadzane do konkretnych wnętrz. W podobny sposób, lecz oddzielnym systemem przewodów powietrze jest wyprowadzane i trafia do wyrzutni kierujących je poza budynek. W instalacji wentylacji mechanicznej można dodatkowo zamontować urządzenie nazywane rekuperatorem. Daje ono możliwość odzyskiwania znacznej części energii cieplnej zgromadzonej w wywiewanym powietrzu i spożytkowania jej do podniesienia temperatury tego, które jest zasysane z zewnątrz.

Nowoczesny system wentylacji mechanicznej powinien gwarantować wymianę powietrza na poziomie przewidzianym dla poszczególnych pomieszczeń w zależności od ich funkcji. Pomocy w projektowaniu i doborze sprzętu do systemów wentylacyjnych można szukać w firmie Eko-Sept z Bytomia. Specjalizuje się ona również w systemach klimatyzacji oraz pompach ciepła i fotowoltaice.

Regulamin korzystania z serwisu